Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator urządzenia, wersję oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia i umowę licencyjną.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > System > O systemie.