Przesyłanie danych łodzi

Pola danych można przesyłać ze zgodnego plotera nawigacyjnego. W urządzeniu są wyświetlane maksymalnie trzy pola danych na stronę i maksymalnie cztery strony danych.

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz Dane łodzi.