Wędkowanie

Możesz monitorować dzienną liczbę złowionych ryb, odmierzać czas podczas zawodów lub ustawiać stoper interwałowy, aby śledzić tempo łowienia.

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz Łowienie.
  3. Wybierz opcję:
    • Aby odmierzać czas pozostały do końca zawodów, wybierz Ustaw liczniki.

    • Aby monitorować dzienną liczbę złowionych ryb, wybierz Zacznij łowić, a następnie START, aby tę liczbę zwiększyć, lub BACK, aby ją zmniejszyć.