Wykonywanie treningu ze strony internetowej

Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy posiadać konto Garmin Connect (Garmin Connect).‍

  1. Podłącz urządzenie do komputera.
  2. Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
  3. Utwórz i zapisz nowy trening.‍
  4. Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  5. Odłącz urządzenie.