Dostosowywanie funkcji mapy

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Ekrany danych.
  3. Wybierz opcję:
    • Wybierz Mapa, aby włączyć lub wyłączyć mapę.

    • Wybierz Przewodnik, aby włączyć lub wyłączyć ekran przewodnika, wyświetlający namiar kompasu lub kurs, którym będziesz podążać podczas nawigowania.

    • Wybierz ekran, który chcesz dodać, usunąć lub edytować.