Wstawienia wskaźnika kierunku

Możesz ustawić wskaźnik kierunku, aby wyświetlał się na stronach danych podczas nawigowania. Wskaźnik ten wskazuje kierunek do celu.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Heading Bug.