Ustawienia barometru

Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Barometr.

Wykres

Umożliwia ustawienie skali czasu dla wykresu w widżecie barometru.

Ost.przed burzą

Określa, przy jakiej zmianie ciśnienia barometrycznego pojawia się ostrzeżenie przed burzą.