Tworzenie własnych aktywności

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje > Dodaj nowy.
 3. Wybierz typ aktywności.
  UWAGA: Jeśli tworzysz aktywność obejmującą wiele dyscyplin, zostanie wyświetlony monit o wybranie dwóch lub więcej aktywności oraz wliczenie przejść.
 4. W razie potrzeby wybierz akcent kolorystyczny.
 5. W razie potrzeby wybierz ikonę.
 6. Wybierz nazwę lub wpisz własną nazwę.

  Duplikaty nazw aktywności zawierają numer, np. Triathlon(2).

 7. Wybierz opcję:
  • Wybierz Użyj domyślnego, aby utworzyć własną aktywność, zaczynając od domyślnych ustawień systemowych.

  • Wybierz kopię istniejącej aktywności, aby utworzyć własną aktywność na bazie jednej z zapisanych.

 8. W razie potrzeby wybierz tryb GPS.
 9. Wybierz opcję:
  • Wybierz Gotowe, aby zapisać własną aktywność i użyć jej.

  • Wybierz Edytuj ustaw., aby dostosować wybrane ustawienia aktywności.