Wyświetlanie sumy kroków

By móc wyświetlić sumę kroków, należy włączyć funkcję śledzenia aktywności (Włączanie funkcji śledzenia aktywności).

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Historia > Kroki.
  3. Wybierz dzień, aby wyświetlić łączną liczbę kroków, cel kroków, przebyty dystans i spalone kalorie.