Włączanie stopera

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Zegar > Stoper.
  3. Podaj godzinę.
  4. W razie potrzeby wybierz kolejno Restart > Włączony, aby automatycznie restartować stoper, gdy skończy pracę.
  5. W razie potrzeby wybierz Powiadomienie i określ rodzaj powiadomienia.
  6. Wybierz Włącz minutnik.