Wyświetlanie danych pływów

Dla bieżącej pozycji można wyświetlić dane pływów z maksymalnie siedmiu dni. Pozycję można zaktualizować, wybierając START na ekranie pływów.

  1. Wybierz kolejno START > Pływy.

    Dla bieżącej daty zostanie wyświetlony 24-godzinny wykres pływów przedstawiający przypływy glyph icon i odpływy glyph icon.  2. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dane pływów z innych dni.