Przesuwanie i powiększanie mapy

  1. Podczas nawigacji wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić mapę.
  2. Przytrzymaj UP.
  3. Wybierz Przesuń/Powiększ.
  4. Wybierz opcję:
    • Aby przełączać między przesuwaniem w górę i w dół oraz w lewo i w prawo lub powiększyć, wybierz START.

    • Aby przesunąć lub powiększyć mapę, użyj przycisków UP i DOWN.

    • Aby wyjść, wybierz BACK.