Konfigurowanie Garmin Express

  1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
  2. Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.