Przywracanie osobistego rekordu

Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić wcześniejszy rekord.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
  3. Wybierz dyscyplinę sportu.
  4. Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
  5. Wybierz kolejno Poprzedni > Tak.
    UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.