Ustawianie linii startu

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Znak linii startu.
  3. Wybierz Oznacz, aby zaznaczyć pierwszy punkt linii startowej.
  4. Wybierz Oznacz, aby zaznaczyć drugi punkt linii startowej.