Lokalizowanie zgubionego urządzenia mobilnego

Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować urządzenie mobilne sparowane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth i znajdujące się w jej zasięgu.

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz Znajdź mój telefon.

    Urządzenie quatix 3 rozpocznie wyszukiwanie sparowanego urządzenia mobilnego. Urządzenie mobilne wyemituje alarm dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth wyświetli się na ekranie urządzenia quatix 3. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się w miarę zbliżania się do urządzenia mobilnego.

  3. Wybierz LAP, aby zatrzymać wyszukiwanie.