Zjazd na nartach lub snowboardzie

Zanim rozpoczniesz zjazd na nartach lub desce snowboardowej, naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia).

 1. Na zegarku wybierz START.
 2. Wybierz Narty/deska.
 3. Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
 4. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.

  Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest włączony.

 5. Rozpocznij aktywność.

  Funkcja autouruchamiania jest domyślnie włączona. Rejestruje ona automatycznie nowe zjazdy na podstawie ruchu użytkownika. Praca stopera jest wstrzymywana, gdy użytkownik nie zjeżdża lub gdy znajduje się na wyciągu narciarskim. Stoper zostaje wstrzymany na czas jazdy na wyciągu narciarskim.

 6. Rozpoczęcie zjazdu spowoduje zrestartowanie stopera.
 7. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).
 8. Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.