Ustawianie stopera regatowego

Aby skorzystać z urządzenia w celu rozpoczęcia regat, należy wybrać profil łodzi żaglowej i ustawić linię startu.

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz kolejno Żegluj > Wyścig.

    Na ekranie zostanie wyświetlany stoper regatowy glyph icon, czas do startu glyph icon i dystans do linii startu glyph icon.  3. Użyj przycisków UP i DOWN, aby zsynchronizować stoper regatowy z oficjalnym odliczaniem czasu do startu.
    UWAGA: W przypadku ujemnego czasu do startu dopłyniesz do linii startu po rozpoczęciu regat. W przypadku dodatniego czasu startu dopłyniesz do linii startu przed rozpoczęciem regat.
  4. Wybierz START.