Zapisywanie pozycji

Można zapisać aktualną pozycję, aby użyć jej do nawigacji w późniejszym czasie.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz Zapisz pozycję.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.