Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze

W przypadku niesparowania urządzenia quatix 3 ze smartfonem możesz przesłać wszystkie dane dotyczące aktywności na swoje Garmin Connect konto przy użyciu komputera.

  1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
  2. Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.