Zachowaj wyniki

  1. Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków wybierz kolejno START > Włącz punktację.

    Tablica wyników zostanie wyświetlona, gdy znajdziesz się na greenie.

  2. Wybierz DOWN lub UP, aby ustawić wynik.

    Łączny wynik glyph icon zostanie zaktualizowany.