Ustawianie jednostek żeglarskich

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz kolejno Żegluj > Ustawienia > Jednostki.
  3. Wybierz opcję.