Korzystanie z funkcji Virtual Partner

Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe ułatwiające osiąganie celów treningowych. Możesz ustawić tempo dla funkcji Virtual Partner i ścigać się z nią.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
  3. Wybierz aktywność.
  4. Wybierz kolejno Ekrany danych > Virtual Partner > Stan > Włączony.
  5. Wybierz Ustaw tempo lub Ustaw prędkość.
  6. Podaj wartość.
  7. Rozpocznij aktywność.
  8. Użyj przycisków UP i DOWN, aby przewinąć do ekranu Virtual Partner i zobaczyć, kto prowadzi.