Korzystanie z licznika

Drogomierz automatycznie zapisuje całkowity przebyty dystans i wzrost wysokości.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Licznik.
  3. Wybierz opcję, aby wyświetlić podsumowanie licznika.
  4. W razie potrzeby wybierz podsumowanie, a następnie wybierz Tak, aby wyzerować licznik.