Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA! Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia urządzenia.
NOTYFIKACJA! Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
NOTYFIKACJA! Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
NOTYFIKACJA! Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
NOTYFIKACJA! Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania, ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
NOTYFIKACJA! Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.