Informacje o funkcji Training Effect

Funkcja Training Effect mierzy wpływ ćwiczeń na sprawność aerobową. Wartość funkcji Training Effect rośnie podczas wykonywania danej aktywności. W miarę trwania aktywności wartość funkcji Training Effect zwiększa się, informując o tym, w jakim stopniu aktywność wpłynęła na poprawę sprawności. Wartość funkcji Training Effect zależna jest od informacji zawartych w profilu użytkownika, tętna, a także intensywności i czasu trwania aktywności.

To ważne, by wiedzieć, że podczas pierwszych kilku biegów wskaźniki funkcji Training Effect (od 1,0 do 5,0) mogą sprawiać wrażenie wyjątkowo wysokich. Urządzenie potrzebuje kilku aktywności, aby poznać Twoją sprawność aerobową.

Training Effect

Opis

Od 1,0 do 1,9

Wspomaga powrót do formy (krótkie aktywności). Zwiększa wytrzymałość przy dłuższej aktywności (ponad 40 min).

Od 2,0 do 2,9

Utrzymanie sprawności aerobowej.

Od 3,0 do 3,9

Poprawia sprawność aerobową, jeśli zostanie uwzględnione w tygodniowym programie treningowym.

Od 4,0 do 4,9

Znaczna poprawa sprawności aerobowej przy jednej lub dwóch powtórkach na tydzień z zachowaniem odpowiedniego czasu odpoczynku.

5,0

Wywołuje chwilowe przeciążenie, aby zapewnić lepsze efekty. Należy zachować szczególną ostrożność, osiągając te wartości podczas treningu. Wymaga dodatkowych dni odpoczynku.

Technologia Training Effect jest dostarczana i obsługiwana przez firmę Firstbeat Technologies Ltd. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.firstbeattechnologies.com.