Usuwanie osobistego rekordu

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
  3. Wybierz dyscyplinę sportu.
  4. Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
  5. Wybierz kolejno Usuń rekord > Tak.
    UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.