Korzystanie z licznika gry w golfa

Licznik służy do rejestrowania czasu, dystansu i liczby wykonanych kroków. Licznik automatycznie włącza się i wyłącza, gdy zaczynasz lub kończysz partię.

  1. Wybierz kolejno START > Licznik.
  2. W razie potrzeby wybierz Zeruj, aby wyzerować licznik.