Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego zresetowanie.

  1. Przytrzymaj LIGHT przez co najmniej 25 sekund.
  2. Przytrzymaj LIGHT przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.