Dostosowywanie pętli widżetów

W pętli widżetów można wyświetlać, ukrywać lub przesuwać różne elementy.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Widżety.
  3. Wybierz widżet.
  4. Wybierz opcję:
    • Wybierz Stan, aby wyświetlić lub ukryć widżet w pętli widżetów.

    • Wybierz kolejno Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić pozycję widżetu w pętli.