Podróżowanie do celu

Urządzenia można używać do podróżowania do wyznaczonego celu lub według wyznaczonej trasy. Po rozpoczęciu nawigowania można wybrać rodzaj aktywności wykonywanej podczas podróży do celu: wędrówka, bieganie lub kolarstwo. Jeśli rejestrujesz aktywność już w momencie rozpoczęcia nawigowania, urządzenie będzie rejestrować bieżącą aktywność w trakcie nawigacji.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz Nawigacja.
  3. Wybierz kategorię.
  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać cel.
  5. Wybierz Idź do.
  6. Wybierz aktywność.

    Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.

  7. Wybierz START, aby rozpocząć nawigowanie.
  8. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).