Ustawienia kotwicy

Wybierz kolejno START > Kotwica > Konfiguracja.

Stosunek

Pomaga w kotwiczeniu, obliczając stosunek długości liny kotwicznej do głębokości wody.

Głębokość

Pozwala ustawić głębokość wody.

Przesunięcie dziobu

Pozwala ustawić odległość między dziobem łodzi a pozycją anteny GPS.

Dryf

Pozwala ustawić różnicę między głębokością kilu a pozycją przetwornika.

Ustaw alarm

Pozwala ustawić alarm wyświetlany, gdy łódź zacznie dryfować w określonej odległości od kotwicy.

Aktualizuj interwał

Ustawia odstęp czasowy, w jakim aktualizowane są dane alarmu kotwicznego.