Tworzenie treningu interwałowego

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Trening > Interwały > Edytuj > Interwał > Typ.
 3. Wybierz Dystans, Aktualny czas lub Otwarty.
  PORADA: Możesz utworzyć otwarty interwał, wybierając Otwarty.
 4. Wybierz Czas trwania, podaj wartość dystansu lub czasu interwału treningu, a następnie wybierz .
 5. Wybierz BACK.
 6. Wybierz kolejno Odpoczynek > Typ.
 7. Wybierz Dystans, Aktualny czas lub Otwarty.
 8. W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału odpoczynku, a następnie wybierz .
 9. Wybierz BACK.
 10. Wybierz jedną lub więcej opcji:
  • Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.

  • Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki, wybierz kolejno Rozgrzewka > Włączony.

  • Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń rozluźniających, wybierz kolejno Ćw. rozluźn. > Włączony.