Wyświetlanie podsumowania danych

Możesz wyświetlić dane dotyczące całkowitego dystansu i czasu zapisane w urządzeniu.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie.
  3. W razie potrzeby wybierz aktywność.
  4. Wybierz opcję, aby wyświetlić tygodniowe lub miesięczne podsumowanie.