Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź

Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt w oddali, np. na wieżę ciśnień, zablokować wskazany kierunek, a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Nawigacja > Celuj i idź.
  3. Skieruj górną część zegarka na obiekt i wybierz START.
  4. Wybierz aktywność.

    Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.

  5. Wybierz START, aby rozpocząć nawigowanie.
  6. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).