Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna

Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.

  • Zwilż elektrody i płytki stykowe (jeśli dotyczy).
  • Zaciśnij mocniej pasek na klatce piersiowej.
  • Wykonaj rozgrzewkę trwającą 5–10 minut.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dbania o urządzenie (Dbanie o czujnik tętna).
  • Noś koszulkę bawełnianą lub dokładnie zwilż obie strony paska.

    Syntetyczne tkaniny, które pocierają lub uderzają o czujnik tętna, mogą powodować zakłócenia w odbieraniu sygnałów z czujnika tętna.

  • Oddal się od źródeł, które mogą wpływać na działanie czujnika tętna.

    Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne, niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe bezprzewodowej sieci LAN.