Rozpoczynanie treningu

Przed rozpoczęciem treningu musisz pobrać trening ze swojego konta Garmin Connect.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Trening > Moje treningi.‍
  3. Wybierz trening.
  4. Wybierz Zacznij trening.
  5. W razie potrzeby wybierz rodzaj aktywności.
  6. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.

Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap treningu, cel (opcjonalnie) oraz aktualne dane treningu.