Piesze wędrówki

Zanim rozpoczniesz pieszą wędrówkę, naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia).

 1. Na zegarku wybierz START.
 2. Wybierz Wędrówka.
 3. Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
 4. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.

  Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest włączony.

 5. Rozpocznij aktywność.

  Urządzenie rejestruje ślad podczas wędrówki.

 6. Jeśli musisz zrobić sobie przerwę lub wstrzymać rejestrowanie śladu, wybierz kolejno STOP > Wznów później.

  Urządzenie zapisze stan wędrówki i przejdzie do trybu niskiego poboru mocy.

 7. Wybierz kolejno START > Wędrówka > Wznów, aby wznowić rejestrowanie śladu.
 8. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).
 9. Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.