Mierzenie uderzenia

  1. Wykonaj uderzenie i obserwuj, gdzie wyląduje piłka.
  2. Wybierz kolejno START > Zmierz uderzenie.
  3. Podejdź lub podjedź do swojej piłki.

    W momencie przejścia do następnego dołka dystans zostanie automatycznie wyzerowany.

  4. W razie potrzeby wybierz Zeruj, aby w dowolnym momencie wyzerować dystans.