Usuwanie wszystkich osobistych rekordów

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
    UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.
  3. Wybierz dyscyplinę sportu.
  4. Wybierz kolejno Usuń wszystkie rekordy > Tak.

    Rekordy zostaną usunięte tylko dla wybranej dyscypliny.