Wyścig z poprzednią aktywnością

Można ścigać się z poprzednio zarejestrowaną lub pobraną aktywnością. Funkcja ta współpracuje z funkcją Virtual Partner, co umożliwia sprawdzenie, o ile aktualny wynik jest lepszy lub gorszy od poprzedniego.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Trening > Wyścig z aktywnością.
 3. Wybierz opcję:
  • Wybierz Z historii, aby wybrać w urządzeniu poprzednio zarejestrowaną aktywność.

  • Wybierz Pobrane, aby wybrać aktywność pobraną z konta Garmin Connect.

 4. Wybierz aktywność.

  Zostanie wyświetlony ekran Virtual Partner z szacowanym czasem ukończenia.

 5. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
 6. Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.