Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu

Na ekranach danych dynamiki biegu wyświetlany jest kolorowy wskaźnik obrazujący podstawowy pomiar. Jako podstawowy pomiar można wyświetlić rytm, odchylenie pionowe, czas kontaktu z podłożem, bilans czasu kontaktu z podłożem lub odchylenie do długości. Kolorowy wskaźnik pokazuje dane dynamiki biegu użytkownika w odniesieniu do analogicznych danych innych biegaczy. Kolorowe strefy reprezentują wartości procentowe.

Firma Garmin przeanalizowała dane dotyczące wielu biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Wartości mieszczące się w strefach czerwonej i pomarańczowej są typowe dla wolniejszych lub mniej doświadczonych biegaczy. Wartości mieszczące się w strefach zielonej, niebieskiej i fioletowej są typowe dla szybszych i bardziej doświadczonych biegaczy. W przypadku bardziej doświadczonych biegaczy często można zaobserwować krótszy czas kontaktu z podłożem, mniejsze odchylenie pionowe, mniejsze odchylenie do długości i większy rytm niż w przypadku mniej doświadczonych biegaczy. Przy czym wyżsi biegacze często wykazują nieco mniejszy rytm, większą długość kroku i nieco większe odchylenie pionowe. Odchylenie do długości to stosunek wartości nachylenia pionowego do długości kroku. Wartość ta nie jest skorelowana ze wzrostem.

UWAGA: Kolorowy wskaźnik bilansu czasu kontaktu z podłożem jest inny (Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem).

Więcej informacji na temat danych dynamiki biegu można znaleźć na stronie www.garmin.com. Dodatkowe zagadnienia teoretyczne i interpretacje danych dynamiki biegu można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych oraz w renomowanych publikacjach poświęconych bieganiu.

Kolorowa strefa

Wartość procentowa w strefie

Zakres rytmu

Zakres odchylenia pionowego

Odchylenie do długości

Zakres czasu kontaktu z podłożem

Fioletowy

> 95

> 183 kroków/min

< 6,4 cm

< 6,1%

< 218 ms

Niebieski

70–95

174–183 kroki/min

6,4–8,1 cm

6,1–7,4%

218–248 ms

Zielony

30–69

164–173 kroki/min

8,2–9,7 cm

7,5–8,6%

249–277 ms

Pomarańczowy

5–29

153–163 kroki/min

9,8–11,5 cm

8,7–10,1%

278–308 ms

Czerwony

< 5

< 153 kroki/min

> 11,5 cm

> 10,1%

> 308 ms