Standardowe oceny pułapu tlenowego

Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.

Mężczyźni

Wartość procentowa

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Doskonała

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Świetna

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Dobra

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Satysfakcjonująca

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Słaba

0–40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Kobiety

Wartość procentowa

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Doskonała

95

49,6

47,4

45,3

41,1

37,8

36,7

Świetna

80

43,9

42,4

39,7

36,7

33

30,9

Dobra

60

39,5

37,8

36,3

33

30

28,1

Satysfakcjonująca

40

36,1

34,4

33

30,1

27,5

25,9

Słaba

0–40

<36,1

<34,4

<33

<30,1

<27,5

<25,9

Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.