Odłączanie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

  1. Wykonaj poniższe czynności:
    • W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.

    • W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.

  2. Odłącz kabel od komputera.