Biegi narciarskie

Zanim rozpoczniesz bieg narciarski, naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia).

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz Bieg narciarski.
  3. Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
  4. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.

    Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest włączony.

  5. Rozpocznij aktywność.
  6. Wybierz LAP, aby rejestrować okrążenia (opcjonalnie).
  7. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).
  8. Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.