Znaczenie symboli

Poniższe symbole mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia lub na etykietach akcesoriów.

Prąd przemienny. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania prądem przemiennym.

Prąd stały. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym.

Bezpiecznik. Wskazuje specyfikację lub lokalizację bezpieczników.

Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyclingu.