Przeglądanie wyników

  1. Wybierz kolejno START > Tablica wyników, a następnie wybierz dołek.
  2. Wybierz DOWN lub UP, aby zmienić wynik dla tego dołka.