Korzystanie ze stopera

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Zegar > Stoper.
  3. Na zegarku wybierz START.