Usuwanie historii

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Historia > Opcje.
 3. Wybierz opcję:
  • Wybierz Usuń wszystkie aktywności, aby usunąć wszystkie aktywności z historii.

  • Wybierz Zeruj podsumowania, aby wyzerować wszystkie podsumowania dotyczące dystansu i czasu.

   UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.
 4. Potwierdź swój wybór.