Pola danych

Średni rytm

Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.

Średni rytm

Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.

Rytm

Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.

Rytm

Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).

Rytm okrążenia

Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego okrążenia.

Rytm okrążenia

Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącego okrążenia.

Rytm ost. okrąż.

Kolarstwo. Średni rytm w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Rytm ost. okrąż.

Bieganie. Średni rytm w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Ciśn. otoczenia

Nieskalibrowane ciśnienie panujące w otoczeniu.

Średni wznios

Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego zerowania danych.

Wznios okrąż.

Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego okrążenia.

Wznios ost. okr.

Pionowy dystans wzniosu pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Maks. wznios

Maksymalne tempo zmiany wartości wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego zerowania danych.

Całk. wznios

Całkowity dystans wzniosu od ostatniego zerowania danych.

Bilans

Bieżący bilans mocy lewa/prawa.

Śr. bilans z 10 s

Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 10 sekund.

Śr. bilans z 30 s

Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Śr. bilans z 3 s

Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 3 sekund.

Średni bilans

Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej aktywności.

Bilans okrążenia

Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącego okrążenia.

Ciśn. barometr.

Skalibrowane bieżące ciśnienie.

Namiar

Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Przygot. wydoln.

Wartość przygotowania wydolnościowego to wykonany w czasie rzeczywistym pomiar zdolności do podjęcia wysiłku.

Kalorie

Łączna liczba spalonych kalorii.

Kierun. kompasu

Kierunek ruchu określony na podstawie danych kompasu.

Kurs

Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Średni spadek

Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego zerowania danych.

Spadek okrąż.

Pionowy dystans spadku dla bieżącego okrążenia.

Spadek ost. okr.

Pionowy dystans spadku pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Maks. spadek

Maksymalne tempo zmiany wartości spadku w metrach lub stopach na minutę od ostatniego zerowania danych.

Całk. spadek

Całkowity dystans spadku od ostatniego zerowania danych.

Dystans

Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub aktywności.

Interwal Dystans

Dystans pokonany w ramach bieżącego interwału.

Dyst. okrążenia

Dystans pokonany w ramach bieżącego okrążenia.

Dyst. ost. interw.

Dystans pokonany w ramach ostatniego ukończonego interwału.

Dyst. ost. okr.

Dystans pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Mile morskie

Przebyty dystans w metrach lub stopach morskich.

Pozost. dystans

Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans do nast.

Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Wysokość

Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu morza.

Maks. wysokość

Największa osiągnięta wysokość od ostatniego zerowania danych.

Alert Wysokość

Najmniejsza osiągnięta wysokość od ostatniego zerowania danych.

Cel Nazwa

Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Szac.przyb.

Szacowana godzina przybycia do celu podróży (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

ETA - następny

Szacowana godzina przybycia do następnego punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

CZAS PODRÓŻY

Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Doskonałość

Stosunek dystansu przebytego w poziomie do zmiany dystansu w pionie.

Doskon. do celu

Doskonałość wymagana do zejścia z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Wysokość GPS

Wysokość aktualnej pozycji określona na podstawie danych GPS.

Kierunek GPS

Kierunek ruchu określony na podstawie danych GPS.

Nachylenie

Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m (10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp), stopień nachylenia wynosi 5%.

CKP

Mierzony w milisekundach czas, przez jaki stopa ma kontakt z podłożem podczas biegu. Czas kontaktu z podłożem nie jest mierzony podczas chodu.

Śr. czas kontaktu

Średni czas kontaktu z podłożem dla bieżącej aktywności.

GCT okrążenia

Średni czas kontaktu z podłożem dla bieżącego okrążenia.

Balans GCT

Bilans czasu kontaktu lewej/prawej nogi z podłożem podczas biegu.

Śr. balans GCT

Średni bilans czasu kontaktu z podłożem w ramach bieżącej sesji.

Balans GCT okr.

Średni bilans czasu kontaktu z podłożem w ramach bieżącego okrążenia.

Kierunek

Kierunek przemieszczania się.

Tętno

Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min). Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika tętna.

% rez. tętna

Procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).

% maks tętna

Procentowa wartość maksymalnego tętna.

Średnie tętno

Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.

Śr. % rez. tęt.

Średnia procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącej aktywności.

% maks. śr. tętna

Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.

Śr. tętno interw.

Średnie tętno w ramach bieżącego interwału pływania.

% śr. rezerwy int.

Średnia procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego interwału pływania.

% śr. maks. int.

Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącego interwału pływania.

Maks. tętno int.

Maks. tętno w ramach bieżącego interwału pływania.

% maks. rez. int.

Maksymalna procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego interwału pływania.

% maks. tęt. int.

Maksymalna procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącego interwału pływania.

Tętno okrążenia

Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.

% rez.tęt.okr.

Średnia procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego okrążenia.

% maks. tęt. okr.

Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.

Tętno ost. okrąż.

Średnie tętno w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Strefa tętna

Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne tętno (po odjęciu wieku od 220).

Okrążenia

Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej aktywności.

Długości

Liczba długości basenu ukończonych w trakcie bieżącej aktywności.

Dług. interwału

Liczba długości basenu ukończonych w trakcie bieżącego interwału.

Cel Pozycja

Pozycja celu podróży.

Dług./szerokość

Długość i szerokość geograficzna bieżącego położenia, wyświetlana bez względu na wybrane ustawienie formatu pozycji.

Pozycja

Bieżąca pozycja wyświetlona z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.

Następny punkt

Następny punkt na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Zejście z kursu

Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Tempo na 500 m

Bieżące tempo pływania na 500 m.

Śr. tempo/ 500 m

Średnie tempo pływania na 500 m w ramach bieżącej aktywności.

Tempo okr.500m

Średnie tempo pływania na 500 m w ramach bieżącego okrążenia.

Śr.t. o.okr.500m

Średnie tempo pływania na 500 m w ramach ostatniego okrążenia.

Średnie tempo

Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.

Tempo

Bieżące tempo.

Tempo interwału

Średnie tempo w ramach bieżącego interwału.

Tempo okrążenia

Średnie tempo w ramach bieżącego okrążenia.

Tempo ost. inter.

Średnie tempo w ramach ostatniego zakończonego interwału.

Tempo ost. okr.

Średnie tempo w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Tempo ost. dług.

Średnie tempo w ramach ostatniej ukończonej długości basenu.

Równomierność

Pomiar obrazujący stopień równomierności przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.

Moc

Bieżąca moc wyjściowa w watach.

% FTP

Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).

Śr. moc z 10 s

Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 10 sekund.

Śr. moc z 30 s

Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Śr. moc z 3 s

Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 3 sekund.

Średnia moc

Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Intensity Factor

Intensity Factor w ramach bieżącej aktywności.

Moc okrążenia

Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia.

Moc ost. okrąż.

Średnia moc wyjściowa w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Maks. moc

Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Maks. moc okr.

Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia.

NP

Normalized Power w ramach bieżącej aktywności.

NP okrążenia

Średnia wartość Normalized Power w ramach bieżącego okrążenia.

NP ost. okrąż.

Średnia wartość Normalized Power w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Moc wzgl. masy

Bieżąca moc mierzona w watach na kilogram.

TSS

Training Stress Score w ramach bieżącej aktywności.

Strefa mocy

Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.

Powtarzanie: wł.

Pomiar czasu w ramach ostatniego interwału plus bieżący odpoczynek (pływanie w basenie).

Czas odpocz.

Pomiar czasu trwania bieżącego odpoczynku (pływanie w basenie).

Prędkość

Bieżące tempo podróży.

Śr. prędkość

Średnia prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Prędkość okr.

Średnia prędkość w ramach bieżącego okrążenia.

Pręd. ost. okrąż.

Średnia prędkość w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Maks. prędkość

Maksymalna prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Pręd. rejsowa

Bieżąca prędkość w węzłach.

Kroki

Liczba kroków zarejestrowana przez czujnik na nogę.

Śr. dyst. na ruch

Średni dystans pokonany podczas ruchu w trakcie bieżącej aktywności.

Dł. ruchu w inter.

Średni dystans pokonany podczas ruchu w trakcie bieżącego interwału.

Dł.ruch.w ost.int

Średni dystans pokonany podczas ruchu w trakcie ostatniego ukończonego interwału.

Dystans na ruch

Dystans pokonany podczas ruchu.

Ruchy

Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej aktywności.

Ruchy interwału

Łączna liczba ruchów w ramach bieżącego interwału.

Ruchy ost. inter.

Łączna liczba ruchów w ramach ostatniego ukończonego interwału.

Ruchy ost. dług.

Liczba ruchów w ramach ostatniej ukończonej długości basenu.

Śr. ruch./dł.

Średnia liczba ruchów na długość w trakcie bieżącej aktywności.

R./dł. interw.

Średnia liczba ruchów na długość w trakcie bieżącego interwału.

Tempo ruchu

Liczba ruchów na minutę (ruchy/min).

Śr. tempo ruchów

Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/min) w ramach bieżącej aktywności.

Temp.ruch.int.

Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/min) w ramach bieżącego interwału.

Tem.ruch.os.int.

Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/min) w ramach ostatniego ukończonego interwału.

T.ruch. ost.dług.

Średnia liczba ruchów na minutę (kroki/min) w ramach ostatniej ukończonej długości basenu.

Styl ruchu inter.

Bieżący styl ruchu dla interwału.

L. Styl interwału

Styl ruchu w trakcie ostatniego ukończonego interwału.

Styl ost. dług.

Styl ruchu w trakcie ostatniej ukończonej długości basenu.

Średni SWOLF

Średni wynik swolf w ramach bieżącej aktywności. Wynik swolf to suma czasu jednej długości i liczby ruchów wykonanych na tej długości (Pływanie — terminologia). W przypadku pływania w otwartym akwenie wynik swolf oblicza się dla dystansu 25 metrów.

SWOLF ost.dług.

Wynik swolf w trakcie ostatniej ukończonej długości basenu.

Interwal SWOLF

Średni wynik swolf w ramach bieżącego interwału.

Swolf ost.inter.

Średni wynik swolf w ramach ostatniego ukończonego interwału.

Wschód słońca

Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Zachód słońca

Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Temperatura

Temperatura powietrza. Temperatura ciała użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.

Maks. z 24 godz.

Maksymalna temperatura odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin.

Min. z 24 godzin

Minimalna temperatura odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin.

Śr. czas okrąż.

Średni czas okrążenia w ramach bieżącej aktywności.

Upłynęło czasu

Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął, wyniesie 35 minut.

Czas interwału

Czas stopera w ramach bieżącego interwału.

Czas okrążenia

Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.

Czas ost. interw.

Czas stopera w ramach ostatniego ukończonego interwału.

Czas ost. okrąż.

Czas stopera w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Długość kroku

Długość kroku w metrach mierzona od jednego zetknięcia nogi z podłożem do następnego.

Średnia dł. kroku

Średnia długość kroku dla bieżącej sesji.

Dł. kroku okrąż.

Średnia długość kroku w ramach bieżącego okrążenia.

Czas w strefie

Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub mocy.

Aktualny czas

Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa i czas letni).

Czas do nast.

Szacowany czas potrzebny na dotarcie do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Stoper

Bieżący czas stopera.

Efektywność momentu obrotowego

Pomiar obrazujący efektywność pedałowania.

Training Effect

Bieżący wpływ (od 1,0 do 5,0) na sprawność aerobową.

PR. WYP.

Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Odl.pion. do celu

Dystans wysokości pomiędzy bieżącą pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Odchyl. pionowe

Wysokość odbicia podczas biegu. Pionowy ruch tułowia dla każdego kroku, mierzony w centymetrach.

Śr. odchyl. pion.

Średnie odchylenie pionowe dla bieżącej aktywności.

Odch.pion.okr.

Średnie odchylenie pionowe dla bieżącego okrążenia.

Odchyl. do dług.

Stosunek wartości odchylenia pionowego do długości kroku.

Śr. odchyl. do dł.

Średni stosunek wartości odchylenia pionowego do długości kroku dla bieżącej sesji.

Odch. do dł. okr.

Średni stosunek wartości odchylenia pionowego do długości kroku dla bieżącego okrążenia.

Pręd. pionowa

Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku w czasie.

Pr. pion. do celu

Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Praca

Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.